CENSO

centre of waste processing

Papers

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2001-04

2018

Hydrometallurgical recovery of chromium from slags

Kuruc P., Miškufová A., Kačalová O., Havlik T.

The overview of possibilities for hydrometallurgical treatment of slags containing chromium

Kuruc P., Miškufová A., Kačalová O., Mariássy J.

Metallurgical slags - the raw material for metals recovery

Miškufová A., Havlík T., Remeteiová D., Kopča O., Kuruc P.

Cobalt precipitation from leachate originated from leaching of spent li-ion batteries active mass - characterization of inputs, intermediates and outputs

Takáčová Z., Dzuro V., Havlík T.,

Leaching of yttrium, europium and accompanying elements from phosphor coatings

Miškufová A., Kochmanová A., Havlik T., Horvathova H., Kuruc P.

Recovery of Indium from LCD displays

Miškufová A., Krištofová P., Rudnik E.

Hydrometallurgical Treatment of Copper Shaft Furnace Dust for Lead Recovery

Pirošková J., Laubertová M., Miškufová A., Oráč D.

2017

Prehľad novej legislatívy v oblasti vzorkovania odpadov

Laubertová M., Ružičková S., Mičková V., Jaščišák J.

Recyklácia použitých automobilových katalyzátorov

Havlik T., Miškufová A., Klimko J., Mariassy J., Turek P.

The influence of natural zeolite modification on zinc adsorption from synthetic solution

Horváthová H., Miškufová A., Kuruc P., Kochmanová A., Havlik T.

Antimony as a critical raw material for the european union

Laubertová M., Trpčevská J., Pirošková J., Kostadinov J.

Ozone assisted leaching of metallic tin

Miškufová A., Kuruc P., Kochmanová A., Havlik T., Horváthová H.

Treatment of a leach liquor after leaching EAF dust

Takáčová Z., Kukurugya F., Vindt T., Havlík T., Turek P.

Odpady olova a ich spracovanie

Trpčevská J., Laubertová M., Pirošková J., Dorková M., Šándorová K.

Recovery of Copper and Tin from Used Printed Circuit Boards

Havlik T., Orac D., Jascisak J., Miskufova A., Horvathova H.

Recycling Of Automotive Shredder Residue By Granulometric Separation

Sobekova – Foltova S., Havlik T., Miskufova A.

Zinc waste treatment originated during hot-dip galvanizing

Blašková K., Trpčevská J., Pirošková J., Laubertová M.,

Prehľad možností nakladania s odpadmi z polystyrénu

Blašková K., Malkova O., Trpčevská J.

Potential of waste recycling

Blašková K., Trpčevská J., Pirošková J., Dorková M.,

Tin an urgent need in industry and its recycling

Urban Kobialková I., Klein D., Maruškinová G., Jaščišák J., Pirošková J.

The technology of lead production from waste

Laubertová M., Pirošková J., Dociová S.

Enhanced dry separation of aluminium from composites by ozone

Miškufová A., Kuruc P., Kochmanová A.

2016

Agitation leaching of zinc from sal-ammoniac flux residue in hcl

Sminčáková E., Trpčevská J., Pirošková J., Blašková K.

Možnosti pyrometalurgického spracovania priemyselných odpadov s obsahom zinku

Vindt T., Kissová J., Blašková K.

Characterization of Zn-Mg-Al based droesses frome the continuous galvanizing

Blašková K., Trpčevská J., Kuchárová M.

Review of processing technologies for spent zinc batteries

Blašková K., Trpčevská J., Vindt T.,

Material flow model of electronic waste sampling and assaying

Laubertova M., Malindzakova M., Rosova A., Trpcevska J.

Thermodynamic Study of Hydrometallurgical Treatment of Waste Containing Rare Earth Elements

Kochmanová A., Miškufová A., Palenčár M., Horváthová H.

Leaching of Spent Nd-Fe-B Magnetas in Acidic Media

Palenčár M., Miškufová A., Kochmanová A., Horváthová H.

Cobalt and lithium recovery from active mass of spent Li-ion batteries: Theoretical and experimental approach

Takáčová Z., Havlík T., Kukurugya F., Oráč D.

Súčasné trendy v získavaní ušľachtilých kovov z vyradených dosiek plošných spojov

Takáčová Z., Oráč D., Havlík T.

Kinetic study of zinc leaching from sal-ammoniac flux in acidic media

Sminčáková E., Trpčevská J., Pirošková J., Blašková K.

2015

Tuhé a plynné odpady z hutníctva železa a ocele

Vindt T., Blašková K.,

Selective leaching of zinc from spent zinc portable batteries

Blašková K., Vindt T., Trpčevská J.

Možnosti získania zinku z použitých prenosných batérií v podmienkach SR

Blašková K., Vindt T., Trpčevská J.

Možnosti recyklácie antimónu ako kritickej suroviny európskej únie

Laubertová M., Kostadinov J., Pirošková J., Trpčevská J.

Odpady vznikajúce v procese kusového žiarového zinkovania

Pirošková J., Trpčevská J., Sminčáková E., Laubertová M., Horváthová H., Blašková K.

Spracovanie salmiakového steru a výroba oxidu zinočnatého / Flux skimming processing and production of zinc oxide

Trpčevská J., Pirošková J., Sminčáková E., Laubertová M., Horváthová H.

Acid leaching of top dross generated during wet batch hot-dip galvanizing process

Pirošková J., Trpčevská J., Laubertová M., Hoľková B., Sminčáková E.

Optimization of simultaneous electrochemical determination of Cd(II), Pb(II), Cu(II) and Hg(II) at carbon nanotube-modified graphite electrodes

Pikna Ľ., Heželová M., Kováčová Z.

The pyrometallurgical recovery of zinc from the coarse-grained fraction of zinc ash by centrifugal force

Trpčevská J., Hoľková B., Briančin J., Korálová K., Pirošková J.

Recycling of used portable Zn batteries: Optimization of mechanical pre-treatment of Zn-C and alkaline batteries and characterization of obtained active mass

Vindt T., Takacova Z., Kukurugya F., Havlik T.

Príprava plánu odberu vzorky tuhých odpadov

Laubertová M., Trpčevská J., Pirošková J.

The influence of hydrochloric acid on the zinc extraction from flux skimming

Pirošková J., Trpčevská J., Laubertová M., Sminčáková E.

Thermodynamic aspects of the extraction of Co and Li from active mass of LiBs

Takacova Z., Havlik T.

Recyklacia india z vybranych druhov odpadov

Maruškinová G., Havlík T., Kobialková I.

Klenotnícke odpady a ich recyklácia

Takacova Z., Ndoja P.

Processing of solution after leaching of steelmaking dust by cementation

Palencar M., Kukurugya F., Miskufova A.

Recycling of used portable Zn batteries: Optimization of mechanical pre-treatment of Zn-C and alkaline batteries and characterization of obtained active mass

Vindt T., Takáčová Z., Kukurugya F., Havlík T.

Behavior of zinc, iron and calcium from electric arc furnace (EAF) dust in hydrometallurgical processing in sulfuric acid solutions: Thermodynamic and kinetic aspects

Kukurugya F., Vindt T., Havlík T.

Acid leaching of active mass from spent lithium ion batteries with addition of saccharides

Takáčová Z., Ivanková T., Havlík T., Vindt T.

Dentálne odpady s obsahom kovov a ich recyklácia

Takáčová Z., Hlavna M., Vindt T.

Analýza použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov a možnosti ich pyrometalurgického spracovania

Palenčár M., Miškufová A., Kochmanová A., Bolek J.

2014

Mineral wealth of caspian region states and their prospective cooperation with the european union

Laubertová M., Šándorová K.

Použitie a súčasné možnosti recyklácie Nd-Fe-B magnetov

Palenčár M., Miškufová A., Kochmanová A.

Hydrometallurgical Treatment of EAF Steelmaking Dust

Maruškinová G., Kukurugya F., Parilák L., Havlík T., Kobialková I.

Acid leaching of top dross generated during wet bath hot-dip galvanizing process

Pirošková J., Trpčevská J., Laubertová M., Holkova B.

Výskyt prvkov vzácnych zemín vo svetelných zdrojoch a možnosti ich recyklácie

Kochmanová A., Miškufová A, Palenčár M.

The effect of mechanical-physical pretreatment on hydrometallurgical extraction of copper and tin in residue from printed circuit boards from used consumer equipment

Havlik T., Orac D., Berwanger M., Maul A.

recycling of photovoltaic panels by physical operations

Granata G., Pagnanelli F., Moscardini E, Havlik T., Toro L.

emisie z kremácie telesných pozostatkov a ich vplyv na životné prostredie

Takáčová Z., Stolárová Z.

Kovový fond a recyklácia kovov

Trpčevská J., Pirošková J., Laubertová M., Kobialková I.

2013

Sučasný stav nakladania s vyradenými a nepoužitými liekmi

Pirošková J., Roško V.

Solvent extraction of cobalt from leach liquor after leaching of the active mass of spent lithium accumulators

Takáčová Z., Marcišová S., Havlík T.

založenie laboratória spracovania priemyselných odpadov

Takáčová Z.

"Landfill mining" ako alternatíva sanácie a získavania surovín zo skládok odpadov

Černická J., Miškufová A.

Analýza starých environmentálnych záťaží s kovonosným potenciálom v spišskom regióne na Slovensku

Laubertová M., Gerhartová K.

Hydrometalurgické spracovanie úletov z elektrickej oblúkovej pece v hydroxide sodnom

Kobialková I., Havlík T.

Materiálová recyklácia odpadov - minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Havlík T.

Alkalické lúhovanie úletov z výroby ocele

Kobialková I., Havlík T.

Odstraňovanie železa z roztokov po lúhovaní oceliarenských úletov

Kukurugya F., Havlík T., Parilák Ľ.

Spracovanie odpadov s obsahom prvkov vzácnych zemín

Miškufova A., Kochmanová A., Palenčár M., Havlík T.

možnosti spracovania spotrebnej elektroniky pomocou mechanickej, tepelnej predúpravy a lúhovania

Oráč D., Havlík T., Maul A., Bernwanger M.

Získavanie kobaltu z výluhov po lúhovaní aktívnej hmoty použitých lítiových akumulátorov

Takáčová Z., Marcišová S., Havlík T.

Mechanické spracovanie použitých prenosných Zn Batérií

Vindt T., Takáčová Z., Laubertová M., Havlík T.

možnosti recyklácie ľahkej frakcie zo šrédrovania vyradených vozidiel

Sobeková - Foľtová, S., Havlík T.

Medzinárodná vedecká konferencia: Odpady - druhotné suroviny

Takáčová Z.

charakteristika zinkových prenosných batérií pred ich ďalším spracovaním

Vindt T., Takáčová Z.

Submerged-arc welding slags: Characterization and leaching strategies for the removal of aluminium and titanium

Anoni R., Souza P.S, Petranikova M. Miskufova M., Havlik T., Mansur M.,

Characterization of dusts from three types of stainless steel production equipment

Kukurugya F., Havlík T., Kekki A., Forsen O.

Porovnanie materiálového zloženia zmesového komunálneho odpadu v meste Košice a v obci Poproč

Takáčová, Z., Kvokačka, J., Vindt, T., Havlík T., Kopernický, J.

2012

Využitie informačného systému environmentálnych záťaží pri analýze starých environmentálnych záťaží v spišskom regióne

Gerhartová, K., Laubertová, M. Havlík T.

Analýza materiálového zloženia ZKO v lokalite mesta košice, slovenská republika

Takáčová Z., Vindt T., Miškufová A., Havlík T., Kvokačka J.

Leaching of zinc and iron from blast furnace dust in sulphuric acid solutions

Havlík T., Kukurugya F., Oráč D., Vindt T., Miškufová A., Takáčová Z.

Acidic Leaching OF EAF steelmaking dust

Havlík T., Kukurugya F., Oráč D., Parilák L., Miškufová A., Takáčová Z.

Calcium behavior in eaf steelmaking dust acidic leaching

Havlík T., Kukurugya F., Vindt T., Miškufová A.

Preparation and application of alumina adsorbent from waste

Miškufová A., Petranikova M., Dorakova A., Koralova K., Briancin J.

Chemical and structural characterization of different steelmaking dusts from stainless steel production

Kukurugya F., Havlík T., Kekki A., Forsen O.

Hydrometallurgical processing of spent portable Li-ion accumulators

Takacova Z., Jajcisinova J., Havlík T.

Hydrometallurgical treatment of printed circuit boards in hydrochloric acid with oxidant

Orac D., Vrablova N., Urban M., Havlík T.

recovery of cobalt and lithium from spent portable lithium accumulators after incineration

Petranikova M., Miskufova A., Havlík T., Vojtko M.

možnosti hydrometalurgického spracovania Zn batérií

Vindt T., Laubertova M., Havlík T.

analýza zloženia zmesového komunálneho odpadu v košickom kraji slovenskej republiky

Takáčová Z., Kvokačka J., Vindt T., Havlík T.

Možnosti a postupy materiálovej recyklácie zložiek komunálneho odpadu

Miškufová A., Havlík T., Takáčová Z., Oráč.D., Petrániková M.

2011

Acidic Leaching both of zinc and iron from basic oxygen furnace sludge

Hoang Trung Z., Kukurugya F., Takáčová Z., Oráč D., Laubertová M., Miškufová A., Havlík T.

leaching and recovery of stainless steel production dusts in acidic media

Kekki A., Aromaa J., Forsen O., Kukurugya F., Havlík T.

Chemical and structural characterization of steelmaking dust from stainless steel production

Kukurugya F., Orac D., Takacova Z., Vindt T., Miškufová A., Havlík T., Kekki A., Aromaa J., Forsen O.

Leaching of tin and copper from used printed circuit boards in hydrochloric acid

Oráč D., Havlík T., Kukurugya F., Miškufová A., Takáčová Z.

Hydrometallurgical treatment of used printed circuit boards after thermal treatment

Havlík T., Oráč D., Petrániková M., Miškufová A.

cobalt recovery from spent portable lithium accumulators after thermal treatment

Petraniková M., Miskufová A., Havlik T., Forsen O., Pehkonen A.

the possibilities of cobalt and lithium recovery from spent portable lithium accumulators in laboratory scale

Petraniková M., Miskufová A., Takacova Z.

The possibilities of hydrometallurgical treatment of discarded mobile phones

Laubertova M., Novicky M., Vindt T.

Acid leaching of BOF (basic oxygen furnace) sludge

Hoang Trung Z., Kukurugya F., Takacova Z., Havlik T.

Recyklácia luminoforu z použitých obrazoviek

Kochmanová A., Miškufová A., Havlík T., Takáčová Z.

pyrometalurgické spracovanie zinok-uhlíkových batérií

Vindt. T.

Vplyv tepelnej úpravy na výťažnosť lítia z opotrebovaných prenosných lítiových akumulátorov

Petrániková M., Miškufová A.

2010

Analýza a spracovanie spodného steru vznikajúceho pri žiarovom pozinkovaní

Vindt, T, Hlucháňova, B, Trpčevská J.

Získavanie medi z odpadových dosiek plošných spojov

Pencák V., Pehkonen A., Havlík T., Oráč D.

Microwave Leaching of chalcoPyrite - Possible improvement in hydrometallurgy

Havlík T.

Leaching of copper and tin from used printed circuit boards after thermal treatment

Havlík T., Oráč D., Petrániková M., Miškufová A., Kukurugya F.,Takáčová Z.

Leaching of basic oxygen furnace sludge with sulphiric acid

Hoang Trung Z., Kukurugya F.,Takáčová Z., Havlík T., Forsén O.

Hydrometalurgické spracovanie konvertorového kalu

Hoang Trung Z., Kukurugya F.,Takáčová Z., Oráč D., Laubertová M., Miškufová A., Havlík T.

centrum spracovania odpadov a jeho aktivity

Havlík T., Miškufová A., Oráč D.

Lúhovanie cínu a medi z dosiek plošných spojov v kyseline sírovej

Oráč D., Kukurugya F.,Takáčová Z., Havlík T.

Analýza množstva a materiálového zloženia komunálneho odpadu

Takáčová Z., Havlík T., Miškufová A.

mikrovlnné spracovanie úletov z výroby železa a ocele - teoretický prehľad

Laubertová M., Kukurugya F., Hoang Trung Z., Havlík T.

Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov na tuke

Petrániková M.

2009

Leaching of zinc and copper from blast furnace dust of copper production of secondary raw materials

Oráč D., Hlucháňová B., Halvík T., Miškufová A., Petrániková M.

Centrum spracovania odpadov

Havlik T., Miškufova A.

hydrometallurgical treatment of printed circuit boards after thermal treatment

Havlik T., Petrániková M., Oráč D., Miškufova A.

Hydrometallurgical treatment of printed circuit boards from used computers after pyrolytic treatment

Petrániková M., Oráč D., Miškufova A., Havlik T.

Leaching of aluminium dross in alkaline solution

Miškufova A., Petrániková M., Kovacs M., Briancin J., Havlik T., Oráč D.

Hydrometalurgické spracovanie konvertorového kalu

Hoang Trung Z., Kukurugya F.,Takáčová Z., Oráč D., Laubertová M., Miškufová A., Havlík T.

Recyklácia lítiových batérií a akumulátorov

Petrániková M., Miškufova A., Havlik T., Oráč D.

Centrum spracovania odpadov katedry neželezných kovov a spracovania odpadov hutníckej fakulty technickej univerzity v košiciach

Havlík T.

Perspektívy získavania ni a co z použitých batérií na slovensku

Miškufova A., Havlik T., Petrániková M., Oráč D.

Význam prvkov vzácnych zemín a možnosti ich získavania z použitých batérií

Kochmanová A., Miškufova A., Petrániková M.

Súčasné trendy v recyklácii nicd a nimh akumulátorov

Oráč D., Havlik T., Miškufova A., Petrániková M.

výskumné aktivity katedry neželezných kovov a spracovania odpadov tuke hf

Oráč D., Havlik T., Miškufova A.

Súčasné trendy v recyklácii lítiových batérií a akumulátorov

Petrániková M., Miškufova A., Havlik T., Oráč D.

príspevok k materiálnemu a environmentálnemu cíteniu modernej európskej spoločnosti

Havlik T.

2008

Zhodnocovanie odpadov z kovových obalov

Havlík T., Miškufová A., Lacuška M.

Súčasnosť a budúcnosť spracovania vyradených obrazoviek a luminoforov: Časť I

Kochmanová A., Miškufová A.

Súčasnosť a budúcnosť spracovania vyradených obrazoviek a luminoforov: Časť II

Kochmanová A., Miškufová A.

2007

processes for steelmaking dust treatment

Hoang Trung Z., Havlík T., Miškufová A.

leaching of Slovak eaf steelmaking dust in sulphuric acid

Hoang Trung Z., Havlík T., Miškufová A.

Hydrometalurgické spracovanie dosiek plošných spojov vyradených osobných počítačov

Oráč D., Hoang Trung Z., Miškufová A., Havlík T.

2006

On the direct recycling of automotive shredder residue and electronic scrap in metallurgical industry

Jalkanen H.

Heavy metals removal from solutions by sorption on zeolites

Korineková M., Havlík T.

Possibilities of used mobile phones material recovery

Laubertová M.,Ukašík M., Zajacová M., Havlík T.

Hydrometallurgical route for copper, zinc and chromium recovery from galvanic sludge

Miškufova A., Havlik T., Laubertova M., Ukašík M.

Hydrometallurgical processing of Železiarne Podbrezová, a.s., Slovakia electric arc furnace steelmaking dust

Sedláková Z., Oráč D., Havlík T.

výskyt neželezných kovov v hutníctve železa a ocele a ich možné spracovanie

Sedláková Z., Havlík T.

Hydrometalurgické spracovanie vysokopecných úletov

Hoang Trung Z., Havlík T.

processes for steelmaking dust treatment

Hoang Trung Z., Havlík T., Miškufová A.

Leaching of tetrahedrite calcine using ozone

Ukašík M., Jergová K., Laubertová M., Havlík T.

Hydrometallurgical processing of carbon steel EAF dust

Havlík T., Bruna Vidor e Souza, Andrea Moura Bernardes, Ivo Andre Homrich Schneider, Miskufova A.

2001-04

Pressure Leaching of EAF Dust with Sulphuric Acid

Havlik T, Friedrich B, Stopić S

Atmospheric leaching of eaf dust with sulphuric acid

Havlik T., Turzakova M., Stopic S., Friedrich B.

Atmospheric leaching of EAF dust with diluted sulphuric acid

Havlik T., Turzakova M., Stopic S, Friedrich B.

Vplyv mletia suroviny na prípravu CaO žiaduvzdorného materiálu

Miškufová A., Kuffa T., Havlík T., Trpčevská J.

Využitie mikrovlnnej energie v hydrometallurgii neželezných kovov

Havlík T., Popovičová M.

Each waste is a valuable secondary raw material