CENSO

centrum spracovania odpadov

Venujte 2% z Vaších daní Fondu R. Kammela, n.f., a podporte vedu a vzdelávanie Fakulte Materiálov, Metalurgie a Recyklácie TUKE.

Centrum spracovania odpadov

sa zameriava na vyhľadávanie, vyvíjanie a testovanie technológií a postupov na prepracovanie priemyselných a komunálnych odpadov kovových a kovonosných s cieľom využiť ich hodnotu a získať nové využiteľné materiály.

  • navrhovanie procesov na mieru pre zákazníka
  • prehľadové výskumné štúdie v oblasti spracovania odpadov
  • poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi
  • identifikáciu a charakterizáciu odpadov
  • chemickú analýzu prvkov v odpade

Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

Odborný seminár
Dátum konania: 22. -23. 09. 2016
Miesto konania: Hotel Stupka, Tále, Horná Lehota

KNKaSO je od februára ÚRT

V rámci zmeny organizačnej štruktúry Hutníckej fakulty vznikol, spojením Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov a Katedry chémie, Ústav recyklačných technológií (ÚRT)

Nové zariadenia

CENSO má k dispozícií nové poloprevádzkové zariadenia na spracovanie odpadov.

Fond R. Kammela, n.f.,

Podporte vedu a vzdelávanie na Hutníckej fakulte TUKE a venujte 2% z daní fondu R. Kammela, n.f.

Odborná konferencia

Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21. - 23. 9. 2015, Hotel Stupka Tále

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou